Fakta

Ort:
Skellefteå
Poäng:
440
Längd:
88 veckor
Studietakt:
100
Studieform:
Distans
Ant. platser:
35
Startar:
2024-09-02
Sista ansökan:
2024-05-17 00:00
Finansiering:
CSN-berättigad
Kontakt:
Katarina Martinsdotter-Frohm
katarina@tcc.se

Arbetsmiljöingenjör (Distans)

Är en god arbetsmiljö det du prioriterar högst?


Då är detta utbildningen för dig. I Yh-utbildningen till Arbetsmiljöingenjör får du kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja sambandet mellan produktion, arbetsmiljö och yttre miljö samt hur ett förändringsarbete kan utföras för att främja organisationsutveckling.
Utbildningen bedrivs på distans med två fasta träffar per termin på studieorten (Skellefteå). Det är heltidsstudier som bedrivs dagtid.

Vad gör arbetsmiljöingenjör?

En arbetsmiljöingenjör arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar. 
Arbetsmiljöingenjören är också skicklig på att kommunicera risker till ansvariga chefer och lösa arbetsmiljöproblem genom att föreslå adekvata lösningar. Det kan handla om att införa nya arbetsrutiner eller att ställa krav på underleverantörerna. Arbetsmiljöingenjören bidrar också med kunskap om arbetsmiljölagstiftningen samt information och kontakter med myndigheter. De arbetar även med implementering av arbetsmiljöledningssystem och certifieringssystem.

Många av de i dag aktiva arbetsmiljöingenjörer på marknaden arbetar som konsulter på teknikkonsultföretag eller inom företagshälsovården.
I större verksamheter finns också alltid arbetsmiljöexperter, som då framför allt har rollen som internkonsulter, projektledare eller samordnare.
En del arbetsmiljöingenjörer arbetar med processäkerhet inom industrin. Riskerna är då ofta mer storskaliga och kan även få konsekvenser för omgivningen.

Utbildningens genomförande och upplägg:

Utbildningen till Arbetsmiljöingenjör är en Yrkeshögskoleutbildning på heltid på distans. Utbildningen har 10 fysiska träffar i Skellefteå. Denna utbildning är en av få Yrkeshögskoleutbildningar i Sverige som bedrivs på kvalifikationsnivå-SeQR 6.
Utbildningen bygger på tre centrala delar: Självstudier, problemlösning och arbete i basgrupper. Basgruppsarbetet är den grundläggande arbetsformen i PBL. Här väljer gruppen själva hur arbetet skall organiseras och har stor frihet för sina studier men också ett stort ansvar.

I utbildningen kommer du ha föreläsningar/seminarier ca 6-8 timmar per vecka via Zoom. Men även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser verklighetsbaserade case. För att YH-utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i grupp och med dina studiekamrater. Vi uppskattar att din studietid kommer att uppta 40 timmar i veckan.

För denna utbildning innebär det att du måste kunna resa till studieorten 2 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle.

LIA - Kvalificerad Yrkespraktik 

I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 26 veckor där den studerande i skarpt läge på olika arbetsplatser utvecklar dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. 


Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

  

 

 

Kurser:

Arbetsledning och kommunikation, 30 Yh poäng
Arbetsmiljö och säkerhet, 35 Yh poäng
Arbetsmiljöarbetets styrning, 20 Yh poäng
Arbetsmiljökunskap, 20 Yh poäng
Belastningsergonomiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Examensarbete, 35 Yh poäng
Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Kemiska arbetsmiljöfaktorer, 35 Yh poäng
Lärande i Arbete 1, 40 Yh poäng
Lärande i Arbete 2, 40 Yh poäng
Lärande i Arbete 3, 50 Yh poäng
Organisatorisk och social arbetsmiljö, 35 Yh poäng
Projektledning 15 Yh poäng
Yttre miljö, 15 Yh poäng


Antal poäng totalt: 440 Yh poäng