Våra Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. YH-utbildningar finns inom många olika branscher och över hela landet. På samtliga utbildningar måste du själv betala för kurslitteratur, precis som på en högskoleutbildning.
Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Inom yrkeshögskoan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna.

Kvalificerad Yrkespraktik - Lärande i arbete (LIA)

Under LIA_perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö.

Läs om våra utbildningsstarter här nedan.

Arbetsmiljöingenjör (Distans)

Är en god arbetsmiljö det du prioriterar högst? Då är detta utbildningen för dig. I Yh-utbildningen till Arbetsmiljöingenjör får du kunskaper om vilka lagar och regelverk som gäller på en avancerad nivå inom arbetsmiljöområdet. Du får lära dig om vilka kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Efter utbildningen har du kompetens att urskilja samban...

Läs mer

Kvalificerad bantekniker (Bunden Nässjö)

Vad blir du efter utbildningen?  Efter din examen som Kvalificerad bantekniker kan du arbeta med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. I arbetet ingår även att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik fungerar som den ska. Dagens tågtrafik med trängsel på sp&a...

Läs mer