• 2022-08-30 09:30
  • Mathilda Idhult

Ansökningsprocessen lokförare


Hur ser ansökningssprocessen för lokförare ut? Nedan ser du vilka datum och kostnader som gäller för ansökningsprocessen 2023.


1. Ansökan via webbanmälan.

Ansökan är öppen:

Lokförarutbildningen i Boden: 2 februari till 15 augusti
Lokförarutbildningen i Göteborg: 2 februari till 1 juni
Lokförarutbildningen i Hallsberg: 1 juni till 30 september


Ansökan kan göras med:

intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.
Likvärdig utbildning är:


- Gymnasieexamen från gymnasieskolan
- Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
- Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
- Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
- Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola
- Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet


Betygen bifogas i ansökan du gör via webbanmälan.


2. Webbaserat förtest:

Ett webbaserat förtest skickas ut efter sista ansökningsdatum till de sökande som har betalat kostnaden för testet. 
Sista dag för att göra testet är:
Lokförarutbildningen i Boden: 23 september kl 00:00
Lokförarutbildningen i Göteborg: 1 augusti kl 00:00
Lokförarutbildningen i Hallsberg: 1 november kl 00:00 


Kostnad 300 kr. 
Info om hur du betalar meddelas via mail efter sista ansökningsdag. 
För att ta sig vidare i alla steg sker sedan ett urval med testresultat och betyg som grund. 


3. Test 2 på plats på respektive sökt ort för dig som har klarat det webbaserade förtestet:

Lokförarutbildningen i Boden: Vecka 39
Lokförarutbildningen i Göteborg: Vecka 34
Lokförarutbildningen i Hallsberg: Vecka 47


Kostnad 700 kr.
Info om hur du betalar meddelas via mail efter slutförda testtillfällen:


4. Slutförande yrkespsykologisk undersökning på plats på respektive ort:

Lokförarutbildningen i Boden: Vecka 43
Lokförarutbildningen i Göteborg: Vecka 40
Lokförarutbildningen i Hallsberg: Vecka 50


Kostnad 1700 kr.
Info om hur du betalar meddelas i samband med att du får en inbjudan att boka upp dig för en yrkespsykologisk bedömning.

5. Läkarundersökning 

Sökande godkända på yrkespsykologisk undersökning i steg 4 ska skicka in läkarintyg senast 4 veckor innan kursstart.

Läkarundersökningen bokas och bekostas av dig som söker.

Läkarundersökningen får endast göras av de läkare som har särskilt tillstånd  Länk  enligt förteckning på Transportstyrelsens hemsida.

Mera information om de medicinska kraven finns också på Transportstyrelsens hemsida.


6. Antagning

Sökande graderas utifrån resultat på yrkespsykologisk undersökning och betyg. 
Ledningsgruppen fattar beslut om antagning.


7. Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut ca två och en halv månad innan kursstart. 


8. Start

Utbilningarna startar under vårterminen 2023 enligt följande:

Lokförarutbildningen i Boden: Vecka 5, 30 januari
Lokförarutbildningen i Göteborg: Vecka 5, 30 januari
Lokförarutbildningen i Hallsberg: Vecka 11, 13 mars

Kostnader i samband med urvalsprocessen

Urvalstesterna och även eventuella resor och andra omkostnader i samband med testerna, som görs på plats i på respektive ort, betalar du som söker för.

Kostnad för webbaserat förtest: 300 kr (steg 1)
Kostnad för Test 2: 700 kr (steg 2)
Kostnad för Yrkespsykologisk bedömning: 1700 kr (steg 3)
Går du vidare och gör alla tre tester är den sammanlagda kostnaden 2700 kr.
Läkarundersökningen bokar och bekostar du själv för enl. taxa hos anlitad läkare. 


Information om yrkespsykologisk undersökning för lokförare


TCC har egna hos transportstyrelsen godkända psykologer som genomför och bevakar urvalets genomförande och den yrkespsykologiska undersökningen (YPU). Godkänd YPU är en förutsättning för att gå vidare i urvalsprocessen.
I den yrkespsykologiska undersökningen prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju. 
Om du blir godkänd på den yrkespsykologiska undersökningen skrivs ett intyg som du tillhandahålls av TCC när du genomått utbildning och ansöker om förarbevis. 
Dina resultat på den yrkespsykologiska undersökningen används i urvalet till utbildningen.


Information till dig som tidigare genomfört hela eller delar av urvalsprocessen för lokförare hos TCC:

Är du godkänd sedan tidigare av någon av TCC´s psykologer och för förarnivå "förare av tåg" kan dina resultat från de testerna att användas i urvalet under den femårsperiod intyget är giltigt.

Om du blivit godkänd i yrkespsykologisk undersökning av annan psykolog kommer du inte kunna använda dina resultat i urvalsprocessen utan du kommer att få göra om alla delar.

Om du blivit underkänd sedan tidigare av någon av TCC´s psykologer och för förarnivå "förare av tåg" ber vi dig kontakta oss för att se över resultatet och därefter få besked om huruvida våra psykologer anser det lämpligt att genomföra en ny bedömning. 

Observera att det måste gå minst sex månader mellan testtillfällena, vilket innebär att du inte kan söka den här terminen om du genomfört den yrkespsykologiska bedömningen hoa TCC inom sex månader från sista ansökningsdatumet.