• 2021-06-22 15:09
  • Mathilda Idhult

Validering

Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), icke formellt lärande (organiserad utbildning vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen). Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat alternativt praktiskt kompetensprov.

 

Exempel:

Söker du in till en utbildning och saknar tex engelska 6 men anser att du har motsvarande kunskaper - beskriv dessa utifrån kursmålen i Gymnasiekursen Eng 6

Har du gått en utbildning sedan tidigare som liknar denna så ska du i din kompetenskartläggning presentera de kurser du läst kopplade till de kurser som den sökta utbildningen har. 

Har du arbetslivserfarenhet som motsvarar de efterfrågade kunskaper, kompetenser och färdigheter som finns för den sökta utbildningen - beskriv detta tydligt i kompetenskartläggningen.

 

Ladda ned din kompetenskartläggning:formular_for_kompetenskartlaggning_1