• 2022-02-16 15:46
  • Mathilda Idhult

Hälsodeklaration som ska bifogas vid ansökan till Kvalificerad bantekniker

Övriga behörighetskrav

Du ska genomföra en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett.

Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

 

halsodeklaration_kvalificerad_bantekniker

tsfs_2018_95