• 2020-02-26 06:32
  • Mathilda Idhult

Rekrytering

2002 började TCC att genomföra egna urval av lokförare. Våren 2003 startade vi den första KY-utbildningen till Lokförare i Hallsberg. Sedan dess har vi rekryterat och utbildat 2000 av Sveriges idag 3000 verksamma lokförare.

TCC samarbetar med ett flertal psykologer med mångårig erfarenhet av arbetspsykologi, samtliga ackrediterade av Transportstyrelsen. De samlade erfarenheterna och kunskaperna kring urval av personal i säkerhetstjänst inom järnvägssektorn är mycket stor.
Sedan 2004 har vi även gjort ett stort antal urval av andra yrkeskategorier, som arbetar med säkerhetstjänst inom järnvägssektorn som t ex fordonsoperatörer, spårvagnsförare och trafikledare.

Vi erbjuder flera olika lösningar för att vara Er behjälpliga i rekryteringsprocessen!

För förfrågningar, offert och anmälan, kontakta Mathilda Idhult  mathilda@tcc.se eller ring på 070-237 18 82