• 2022-04-20 09:57
  • Mathilda Idhult

YH-Flex Lokförare

YH-Flex Utbildning till lokförare!

En möjlighet för dig som redan i dag arbetar som förare växling Huvudspår eller som förare Spärrfärd!

 

YH flex är en försöksverksamhet som leder till en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen.
Genom Yh- flex kan du tillgodoräkna dig delar av utbildningen som du redan besitter kunskaper inom och endast läsa enstaka kurser för att därmed erhålla en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Erfarenheterna har du fått genom mångårig yrkeserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom yrkesområdet.


Vilka förkunskaper krävs?
För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för respektive Yrkeshögskoleutbildning.
I ansökan uppger du att du ansöker om Yh-flex och bifogar underlag i form av arbetsintyg och betyg som styrker dina erfarenheter. Dessa underlag skall prövas mot den beviljade utbildningsplanen.
Genom att fylla i kompetenskartläggningsblanketten och beskriva och dokumentera dina erfarenheter.
Ladda ner kartläggningsblankett för YH flex.

formular_for_kompetenskartlaggning_1

Validering
Validering innebär att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens. Denna kompetens kan ha utvecklats genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), icke formellt lärande (organiserad utbildning vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen). Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat alternativt praktiskt kompetensprov.

Hur fungerar valideringen?
Uppfyller du alla behörighetskraven för utbildningen och blir antagen, påbörjas en validering av din tidigare erfarenhet. Valideringen görs tillsammans med näringslivet i form av företagsrepresentanter som sitter med i utbildningens ledningsgrupp. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att erhålla en examen. Därefter får du en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna.

Antal platser:

Lokförare 220yhp Hallsberg - 10 platser


YH-flex vänder sig till dig som har djupgående yrkeserfarenheter och som genom validering och komplettering av kompetens vill nå en examen. Efter att vi genom validering kartlagt dina erfarenheter, matchar vi din kompetensbrist med delar av den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av. På så sätt får du examen och den kompetens du tidigare saknat. 

Om Du är intresserad av YH-flex behöver du ha kunskaper kopplade till yrkesgruppen sedan innan, Se över utbildningens kursplan för att se hur dina erferenheter kan valideras. 

Exempel:

Har du gått en utbildning sedan tidigare som liknar denna så ska du i din kompetenskartläggning presentera de kurser du läst kopplade till de kurser som den sökta utbildningen har. 

Har du arbetslivserfarenhet som motsvarar de efterfrågade kunskaper, kompetenser och färdigheter som finns för den sökta utbildningen - beskriv detta tydligt i kompetenskartläggningen.

Glöm inte att skicka in vidimerade dokument som kan stödja din kompetenskartläggning, samt referenser om du hänvisar till reel kompetens.

 

Informationsträffar:

Söndag 220424 kl 10.00

Måndag 220425 kl 14.00

Klicka på länken för att delta i mötet:

Informationsträff

 

Join Zoom Meeting

 

För att ansöka till YH-Flex 
 

Observera att det för lokförarutbildningen krävs av dig som sökande att du redan innehar lokförarbevis och har genomgått en Yrkespsykologisk bedömning samt läkarundersökning. Bifoga även  de underlag som du har fått efter den företagsspecifika utbildningen.

 

För mer information så kontakta Katarina eller Mathilda hos oss på TCC!